Danh sách

Naphazolin 0,05%

0
Naphazolin 0,05% - SĐK VD-31239-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Naphazolin 0,05% Dung dịch nhỏ mũi - Naphazolin hydroclorid 0,05% (kl/tt)