Danh sách

Tipharhinel 0,05%

0
Tipharhinel 0,05% - SĐK V1350-H12-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tipharhinel 0,05% Thuốc nhỏ mũi - Naphazoline hydrochloride

Rhinex 0,05%

0
Rhinex 0,05% - SĐK VNA-4227-01 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Rhinex 0,05% Thuốc nhỏ mũi - Naphazoline hydrochloride

Rhisolin

0
Rhisolin - SĐK VNA-4522-01 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Rhisolin Dung dịch nhỏ mũi - Naphazoline hydrochloride
Thuốc Naphazolin 0

Naphazolin 0,05%

0
Naphazolin 0,05% - SĐK VD-0870-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Naphazolin 0,05% Thuốc nhỏ mũi - Naphazoline hydrochloride

Naphazolin MKP 7,5mg/15ml

0
Naphazolin MKP 7,5mg/15ml - SĐK VD-1041-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Naphazolin MKP 7,5mg/15ml Thuốc nhỏ mũi - Naphazoline hydrochloride

Nasoline 0,05%

0
Nasoline 0,05% - SĐK VNB-2034-04 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Nasoline 0,05% Thuốc nhỏ mũi - Naphazoline hydrochloride
Thuốc Naphazolin 0

Naphazolin 0,05%

0
Naphazolin 0,05% - SĐK V804-H12-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Naphazolin 0,05% Thuốc nhỏ mũi - Naphazoline hydrochloride

Naphazolin 0,05%

0
Naphazolin 0,05% - SĐK VNA-3272-00 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Naphazolin 0,05% Dung dịch thuốc nhỏ mũi - Naphazoline hydrochloride

Naphazolin 0,05%

0
Naphazolin 0,05% - SĐK VNA-3891-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Naphazolin 0,05% Dung dịch thuốc nhỏ mũi - Naphazoline hydrochloride

Naphazolin 0,05%

0
Naphazolin 0,05% - SĐK VNA-0178-02 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Naphazolin 0,05% Dung dịch nhỏ mũi - Naphazoline hydrochloride