Danh sách

Kydheamo – 1B

0
Kydheamo - 1B - SĐK VD-14251-11 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Kydheamo - 1B Thùng 1 can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu - Natri bicarbonat 84g

Bidihaemo 1B

0
Bidihaemo 1B - SĐK VD-11516-10 - Thuốc khác. Bidihaemo 1B - Natri bicarbonat 84g