Danh sách

4.2% w/v Sodium Bicarbonate

0
4.2% w/v Sodium Bicarbonate - SĐK VN-18586-15 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 4.2% w/v Sodium Bicarbonate Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Natri Bicarbonate 10,5g/250ml