Danh sách

Bicarbonate De Sodium Lavoisier 1,4%

0
Bicarbonate De Sodium Lavoisier 1,4% - SĐK VN-13401-11 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Bicarbonate De Sodium Lavoisier 1,4% Dung dịch tiêm truyền - Natri bicarbonate