Danh sách

Thuốc Denicol - SĐK VD-16725-12

Denicol

0
Denicol - SĐK VD-16725-12 - Thuốc sát khuẩn. Denicol Dung dịch rơ miệng - Natri borat 3.87g, Vanillin 0.021g, Glycerin vừa đủ 15ml.