Danh sách

Natri camphosulfonat 200mg/2ml

0
Natri camphosulfonat 200mg/2ml - SĐK VD-14439-11 - Thuốc tim mạch. Natri camphosulfonat 200mg/2ml Hộp 10 ống x 2ml, hộp 100 ống x 2ml dung dịch tiêm - Natri camphosulfonat 200mg