Danh sách

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 4

0
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 4 - SĐK VD-4848-08 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 4 Dung dịch thẩm phân đậm đặc - Natri chloride, Kali chloride, calci chloride, magnesi chloride, natri acetat

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 6

0
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 6 - SĐK VD-4849-08 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 6 Dung dịch thẩm phân đậm đặc - Natri chloride, Kali chloride, calci chloride, magnesi chloride, natri acetat