Danh sách

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Peritofundin I với 1,5% Glucose

0
Dung dịch thẩm phân phúc mạc Peritofundin I với 1,5% Glucose - SĐK VD-2951-07 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Dung dịch thẩm phân phúc mạc Peritofundin I với 1,5% Glucose Dung dịch thẩm phân phúc mạc - Natri chloride, Natri lactat, calci chloride, magnesi clorid, glucose