Danh sách

Natri clorid 3%

0
Natri clorid 3% - SĐK VD-23170-15 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Natri clorid 3% Dung dịch tiêm truyền - Natri clorid 3g/100ml

Sodium chloride 3%

0
Sodium chloride 3% - SĐK VD-25372-16 - Thuốc khác. Sodium chloride 3% Dung dịch tiêm truyền - Natri clorid 3g/100ml