Danh sách

Kydheamo – 3Ac

0
Kydheamo - 3Ac - SĐK VD-14252-11 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Kydheamo - 3Ac Thùng 1 can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu - Natri clorid; Calci clorid dihydrate; Kali clorid; Natri acetat trihydrate; magnesi clorid.6H2O, Glucose monohydrat