Danh sách

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-3A

0
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-3A - SĐK VD-14580-11 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-3A Can nhựa 10 lít dung dịch thẩm phân máu đậm đặc - Natri clorid, kali clorid, calci clorid.2H2O, Magnesi clorid.6H2O, acid acetic băng