Danh sách

Theresol

0
Theresol - SĐK VD-5791-08 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Theresol Thuốc bột - Glucose, natri clorid, natri citrat, kali clorid

Natri clorid 10%

0
Natri clorid 10% - SĐK VD-5203-08 - Thuốc khác. Natri clorid 10% Dung dịch tiêm truyền - Natri clorid

Natri clorid 0,9%

0
Natri clorid 0,9% - SĐK VD-5808-08 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Natri clorid 0,9% Dung dịch nhỏ mắt, nhỏ mũi - Natri clorid