Danh sách

Difelene-25mg

0
Difelene-25mg - SĐK VD-2028-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Difelene-25mg Viên nén bao phim tan trong ruột - Natri diclofenac

Difelene-50mg

0
Difelene-50mg - SĐK VD-2029-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Difelene-50mg Viên bao phim tan trong ruột - Natri diclofenac

Diclogesic

0
Diclogesic - SĐK VN-2519-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclogesic Viên nén bao phim - Natri diclofenac, Paracetamol

Cetafenac 500

0
Cetafenac 500 - SĐK VD-0642-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cetafenac 500 Viên nén dài bao phim - Acetaminophen, Natri Diclofenac

Zafenak 50mg

0
Zafenak 50mg - SĐK VD-2712-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zafenak 50mg Viên bao phim tan trong ruột - Natri diclofenac

Voren Plus gel

0
Voren Plus gel - SĐK VN-13941-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Voren Plus gel Gel - Natri diclofenac

Voltaren

0
Voltaren - SĐK VN-11972-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Voltaren Viên nén phóng thích chậm - Natri diclofenac

Dicloberl 50

0
Dicloberl 50 - SĐK VN-12182-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dicloberl 50 Viên nén không tan trong dạ dày - Natri diclofenac
Thuốc Rhomatic gel - SĐK V270-H12-06

Rhomatic gel

0
Rhomatic gel - SĐK V270-H12-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Rhomatic gel Gel dùng ngoài da - Natri diclofenac