Danh sách

Pracitum

0
Pracitum - SĐK VN-13957-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pracitum Thuốc bột pha tiêm - Natri Piperacillin, Natri Tazobactam

Tazoflame 2.25

0
Tazoflame 2.25 - SĐK VN-15685-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tazoflame 2.25 Bột pha tiêm - Natri Piperacillin, Natri Tazobactam

Tazoflame 4.5

0
Tazoflame 4.5 - SĐK VN-15686-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tazoflame 4.5 Bột pha tiêm - Natri Piperacillin, Natri Tazobactam

Cilzobac

0
Cilzobac - SĐK VN-14857-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cilzobac Thuốc bột pha tiêm - Natri Piperacillin, Natri Tazobactam

Cilzobac

0
Cilzobac - SĐK VN-14858-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cilzobac Thuốc bột pha tiêm - Natri Piperacillin, Natri Tazobactam