Danh sách

Polygynax

0
Polygynax - SĐK VN-6769-02 - Thuốc phụ khoa. Polygynax Viên đặt - Neomycin, Polymyxin B, Nystatin
Thuốc Polygynax - SĐK VN-8031-03

Polygynax

0
Polygynax - SĐK VN-8031-03 - Thuốc phụ khoa. Polygynax Viên nang mềm đặt âm đạo - Neomycin, Polymyxin B, Nystatin