Danh sách

Vigisup Susp. Soft Capsule

0
Vigisup Susp. Soft Capsule - SĐK VN-21302-18 - Thuốc phụ khoa. Vigisup Susp. Soft Capsule Viên nang mềm đặt âm đạo - Neomycin (tương đương 35mg, dưới dạng Neomycin Sulfat) 35000 IU; Nystatin 100000 IU; Polymyxin B Sulfat 35000 IU