Danh sách

BFS-Neostigmine 0.5

0
BFS-Neostigmine 0.5 - SĐK VD-24009-15 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. BFS-Neostigmine 0.5 Dung dịch tiêm - Neostigmin Metylsulfat 0,5mg/ml