Danh sách

Mypara extra

0
Mypara extra - SĐK VD-19134-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mypara extra Viên nén sủi bọt - Paracetamol 500mg; Codein phosphat hemihydrat 30mg

Mypara extra

0
Mypara extra - SĐK VD-19134-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mypara extra Viên nén sủi bọt - Paracetamol 500mg; Codein phosphat hemihydrat 30mg

Pacodal

0
Pacodal - SĐK VD-11573-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pacodal - Paracetamol 500mg, Codein phosphat hemihydrat 30mg

Panactol Codein plus

0
Panactol Codein plus - SĐK VD-20766-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Panactol Codein plus Viên nén - Paracetamol 500mg; Codein phosphat hemihydrat 30mg

Eftimol 30

0
Eftimol 30 - SĐK VD-24696-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Eftimol 30 Viên nén - Paracetamol 500mg; Codein phosphat hemihydrat 30mg

Acefalgan Codein

0
Acefalgan Codein - SĐK VD-26135-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Acefalgan Codein Viên nén sủi bọt - Paracetamol 500mg; Codein phosphat hemihydrat 30mg

Dopagan – Codein Effervescent

0
Dopagan - Codein Effervescent - SĐK VD-30015-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dopagan - Codein Effervescent Viên nén sủi bọt - Paracetamol 500mg; Codein phosphat hemihydrat 30mg

Acetalvic codein 30

0
Acetalvic codein 30 - SĐK VD-31972-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Acetalvic codein 30 Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg; Codein phosphat hemihydrat 30mg