Danh sách

Eftimol 8

0
Eftimol 8 - SĐK VD-25596-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Eftimol 8 Viên nang cứng - Paracetamol 500mg; Codein phosphat hemihydrat 8mg

Acetalvic – Codein 8

0
Acetalvic - Codein 8 - SĐK VD-31971-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Acetalvic - Codein 8 Viên nang cứng - Paracetamol 500mg; Codein phosphat hemihydrat 8mg
Thuốc Zanicidol - SĐK VD-30581-18

Zanicidol

0
Zanicidol - SĐK VD-30581-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zanicidol Viên nén - Paracetamol 500mg; Codein phosphat hemihydrat 8mg
Thuốc Di- ansel 8 - SĐK VD-21747-14

Di- ansel 8

0
Di- ansel 8 - SĐK VD-21747-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Di- ansel 8 Viên nang cứng - Paracetamol 500mg; Codein phosphat hemihydrat 8mg