Danh sách

Trivacintana F

0
Trivacintana F - SĐK VD-26025-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Trivacintana F Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg; Dextromethorphan HBr 15mg; Loratadin 5mg

Rhetanol – Day

0
Rhetanol - Day - SĐK VD-24091-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Rhetanol - Day Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg; Dextromethorphan HBr 15mg; Loratadin 5mg

Tanarhunamol-Flu

0
Tanarhunamol-Flu - SĐK VD-11367-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tanarhunamol-Flu - Paracetamol 500mg; Dextromethorphan HBr 15mg; Loratadin 5mg

Doltuxil

0
Doltuxil - SĐK VD-23048-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Doltuxil Viên nang cứng - Paracetamol 500mg; Dextromethorphan HBr 15mg; Loratadin 5mg

Doltuxil F

0
Doltuxil F - SĐK VD-23049-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Doltuxil F Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg; Dextromethorphan HBr 15mg; Loratadin 5mg
Thuốc Travicol Flu - SĐK VD-23719-15

Travicol Flu

0
Travicol Flu - SĐK VD-23719-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Travicol Flu Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg; Dextromethorphan HBr 15mg; Loratadin 5mg