Danh sách

Travicol D

0
Travicol D - SĐK VD-11197-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Travicol D - Paracetamol 500mg; Dextromethorphan.HBr 15mg; Pseudoephedrin.HCl 30mg