Danh sách

Vadol flu S

0
Vadol flu S - SĐK VD-26354-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vadol flu S Viên nén - Paracetamol 500mg; Dextromethorphan hydrobromid 15mg; Clorpheniramin maleat 2mg

Tanarhunamol

0
Tanarhunamol - SĐK VD-26625-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tanarhunamol Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg; Dextromethorphan hydrobromid 15mg; Clorpheniramin maleat 2mg