Danh sách

SaViPamol Day

0
SaViPamol Day - SĐK VD-25273-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. SaViPamol Day Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg; Dextromethorphan hydrobromid 15mg; Guaifenesin 200mg; Phenylephrin hydroclorid 10mg