Danh sách

Dotoux plus

0
Dotoux plus - SĐK VD-21464-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Dotoux plus Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg; Dextromethorphan hydrobromid 15mg; Loratadin 5mg

Tanarhunamol-flu

0
Tanarhunamol-flu - SĐK VD-26626-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tanarhunamol-flu Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg; Dextromethorphan hydrobromid 15mg; Loratadin 5mg

Vadol flu

0
Vadol flu - SĐK VD-29292-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Vadol flu Viên nén (màu xanh) - Paracetamol 500mg; Dextromethorphan hydrobromid 15mg; Loratadin 5mg

Vadol flu DX

0
Vadol flu DX - SĐK VD-29944-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Vadol flu DX Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg; Dextromethorphan hydrobromid 15mg; Loratadin 5mg

Dipadol F

0
Dipadol F - SĐK VD-13791-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dipadol F hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim - Paracetamol 500mg, Dextromethorphan hydrobromid 15mg, Loratadin 5mg
Thuốc Roceta f - SĐK VD-23911-15

Roceta f

0
Roceta f - SĐK VD-23911-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Roceta f Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg; Dextromethorphan hydrobromid 15mg; Loratadin 5mg