Danh sách

Reduflu Extra

0
Reduflu Extra - SĐK VD-22209-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Reduflu Extra Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg; Dextromethorphan hydrobromid 15mg; Phenylephrin hydroclorid 5mg

Trianic-day

0
Trianic-day - SĐK VD-26647-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Trianic-day Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg; Dextromethorphan hydrobromid 15mg; Phenylephrin hydroclorid 5mg