Danh sách

Glotasic extra

0
Glotasic extra - SĐK VD-28501-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Glotasic extra Viên nén - Paracetamol 500mg; Ibuprofen 200mg
Thuốc Hapacol pain - SĐK VD-26598-17

Hapacol pain

0
Hapacol pain - SĐK VD-26598-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Hapacol pain Viên nén - Paracetamol 500mg; Ibuprofen 200mg

Tana-Bupagic F

0
Tana-Bupagic F - SĐK VD-33966-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tana-Bupagic F Viên nén - Paracetamol 500mg; Ibuprofen 200mg