Danh sách

SaVi Day

0
SaVi Day - SĐK VD-24269-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. SaVi Day Viên nén - Paracetamol 500mg; Loratadin 5mg; Dextromethorphan HBr 15mg

Rmekol extra

0
Rmekol extra - SĐK VD-28013-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Rmekol extra Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg; Loratadin 5mg; Dextromethorphan HBr 15mg

Tiamenol

0
Tiamenol - SĐK VD-26272-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tiamenol Viên nén bao phim (màu hồng) - Paracetamol 500mg; Loratadin 5mg; Dextromethorphan HBr 15mg

Tiamenol

0
Tiamenol - SĐK VD-26273-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tiamenol Viên nén bao phim (màu xanh) - Paracetamol 500mg; Loratadin 5mg; Dextromethorphan HBr 15mg

Meyerflu

0
Meyerflu - SĐK VD-28423-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Meyerflu Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg; Loratadin 5mg; Dextromethorphan HBr 15mg
Thuốc Biviflu - SĐK VD-27676-17

Biviflu

0
Biviflu - SĐK VD-27676-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Biviflu Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg; Loratadin 5mg; Dextromethorphan HBr 15mg