Danh sách

Tiptusxin

0
Tiptusxin - SĐK VD-25783-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tiptusxin Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg; Phenylephrin HCl 10mg; Clorpheniramin maleat 2mg