Danh sách

Mypara Flu Night

0
Mypara Flu Night - SĐK VD-19136-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mypara Flu Night Viên nén dài bao phim - Paracetamol 500mg; Phenylephrin HCl 10mg; Dextromethorphan HBr 15mg; Clorpheniramin maleat 2mg

Mypara Flu Night

0
Mypara Flu Night - SĐK VD-19136-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mypara Flu Night Viên nén dài bao phim - Paracetamol 500mg; Phenylephrin HCl 10mg; Dextromethorphan HBr 15mg; Clorpheniramin maleat 2mg