Danh sách

Mypara flu day

0
Mypara flu day - SĐK VD-19135-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mypara flu day Viên nén dài bao phim - Paracetamol 500mg; Phenylephrin HCl 10mg; Dextromethorphan HBr 15mg; Guaifenesin 200mg

Mypara flu day

0
Mypara flu day - SĐK VD-19135-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mypara flu day Viên nén dài bao phim - Paracetamol 500mg; Phenylephrin HCl 10mg; Dextromethorphan HBr 15mg; Guaifenesin 200mg