Danh sách

Viên nén bao phim Frantamol cảm cúm

0
Viên nén bao phim Frantamol cảm cúm - SĐK VD-28715-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Viên nén bao phim Frantamol cảm cúm Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg; Phenylephrin HCl 5mg; Cafein 25mg

Tiamadol-Cold and Flu

0
Tiamadol-Cold and Flu - SĐK VD-29846-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tiamadol-Cold and Flu Viên nén bao phim - Paracetamol 500mg; Phenylephrin HCl 5mg; Cafein 25mg