Danh sách

Dotoux Extra

0
Dotoux Extra - SĐK VD-19147-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dotoux Extra Viên nén dài bao phim - Paracetamol 500mg; Phenylephrin hydroclorid 10mg; Chlorpheniramin maleat 2mg

Dotoux Extra

0
Dotoux Extra - SĐK VD-19147-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dotoux Extra Viên nén dài bao phim - Paracetamol 500mg; Phenylephrin hydroclorid 10mg; Chlorpheniramin maleat 2mg