Danh sách

Patchell

0
Patchell - SĐK VD-25950-16 - Thuốc hướng tâm thần. Patchell Viên nén bao phim - Paroxetin (dưới dạng Paroxetin hydroclorid) 20mg

Paxine-20

0
Paxine-20 - SĐK VN-21136-18 - Thuốc hướng tâm thần. Paxine-20 Viên nén bao phim - Paroxetin (dưới dạng Paroxetin hydroclorid) 20mg
Thuốc Sumiko - SĐK VN-20804-17

Sumiko

0
Sumiko - SĐK VN-20804-17 - Thuốc hướng tâm thần. Sumiko Viên nén bao phim - Paroxetin (dưới dạng Paroxetin hydroclorid) 20mg
Thuốc Parokey - SĐK VD-28478-17

Parokey

0
Parokey - SĐK VD-28478-17 - Thuốc hướng tâm thần. Parokey Viên nén bao phim - Paroxetin (dưới dạng Paroxetin hydroclorid) 20mg