Danh sách

Harotin 10

0
Harotin 10 - SĐK VD-29483-18 - Thuốc hướng tâm thần. Harotin 10 Viên nén bao phim - Paroxetin (dưới dạng Paroxetin hydroclorid hemihydrat) 10mg

Harotin 30

0
Harotin 30 - SĐK VD-33094-19 - Thuốc hướng tâm thần. Harotin 30 Viên nén bao phim - Paroxetin (dưới dạng Paroxetin hydroclorid hemihydrat) 10mg