Danh sách

Proxetin 20

0
Proxetin 20 - SĐK VD-28430-17 - Thuốc hướng tâm thần. Proxetin 20 Viên nén bao phim - Paroxetin (dưới dạng Paroxetin hydroclorid hemihydrat) 20 mg

Ktine

0
Ktine - SĐK VD-29078-18 - Thuốc hướng tâm thần. Ktine Viên nén bao phim - Paroxetin (dưới dạng Paroxetin hydroclorid hemihydrat) 20 mg