Danh sách

Harotin 20

0
Harotin 20 - SĐK VD-29484-18 - Thuốc hướng tâm thần. Harotin 20 Viên nén bao phim - Paroxetin (dưới dạng Paroxetin hydroclorid hemihydrat) 20mg