Danh sách

Proxetin 30

0
Proxetin 30 - SĐK VD-32341-19 - Thuốc hướng tâm thần. Proxetin 30 Viên nén bao phim - paroxetin (tương đương paroxetin hydroclorid hemihydrat 34,14mg) 30mg