Danh sách

Thuốc Peflacine monodose - SĐK VD-21570-14

Peflacine monodose

0
Peflacine monodose - SĐK VD-21570-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Peflacine monodose Viên nén bao phim - Pefloxacin (dưới dạng pefloxacin mesilat dihydrat) 400mg
Thuốc Pefloxacin 400 mg - SĐK VD-32286-19

Pefloxacin 400 mg

0
Pefloxacin 400 mg - SĐK VD-32286-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pefloxacin 400 mg Viên nén bao phim - Pefloxacin (dưới dạng Pefloxacin mesilat dihydrat) 400mg