Danh sách

Pefloxacin Stada 400mg

0
Pefloxacin Stada 400mg - SĐK VD-23213-15 - Thuốc khác. Pefloxacin Stada 400mg Dung dịch tiêm - Pefloxacin (dưới dạng Pefloxacin mesylat dihydrat) 400mg/5ml

Peflacine

0
Peflacine - SĐK VN-19453-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Peflacine Dung dịch tiêm truyền - Pefloxacin (dưới dạng Pefloxacin mesylat dihydrat) 400mg/5ml
Thuốc Afulocin - SĐK VD-20502-14

Afulocin

0
Afulocin - SĐK VD-20502-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Afulocin Dung dịch tiêm - Pefloxacin (dưới dạng Pefloxacin mesylat dihydrat) 400mg/5ml