Danh sách

Zentolox

0
Zentolox - SĐK VN-10846-10 - Thuốc khác. Zentolox Dung dịch tiêm - Pefloxacin mesylate dihydrate

Acicef

0
Acicef - SĐK VN-2077-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Acicef Thuốc nhỏ mắt-0,3% Pefloxacin - Pefloxacin mesylate dihydrate

Pefloxacin 400mg

0
Pefloxacin 400mg - SĐK VD-2591-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pefloxacin 400mg Viên bao phim - Pefloxacin mesylate dihydrate

Pelox-400

0
Pelox-400 - SĐK VN-3320-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pelox-400 Viên nén bao phim-400mg Pefloxacin - Pefloxacin mesylate dihydrate