Danh sách

PEG-INTRON® CLEARCLICK®

0
PEG-INTRON® CLEARCLICK® - SĐK QLSP-873-15 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. PEG-INTRON® CLEARCLICK® bột đông khô kèm lọ dung môi pha tiêm - Peginterferon alfa-2b 50 mcg/0,5ml