Danh sách

Pemnat 500

0
Pemnat 500 - SĐK VN2-461-16 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Pemnat 500 Bột đông khô pha truyền tĩnh mạch - Pemetrexed disodium tương đương Pemetrexed 500 mg