Danh sách

Pemexed 500

0
Pemexed 500 - SĐK VN3-128-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Pemexed 500 Bột đông khô pha tiêm - Pemetrexed (dưới dạng pemetrexed natri) 500mg