Danh sách

Oziagestopan

0
Oziagestopan - SĐK VN-10282-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Oziagestopan Viên nang (có chứa 3 viên trắng; đỏ và xanh) - Pepsin (viên trắng), Papain và Diastase (viên đỏ), Cellulase, Pancreatin và Pancrelipase (viên xanh)