Danh sách

Carcito 10

0
Carcito 10 - SĐK VD-30726-18 - Thuốc tim mạch. Carcito 10 Viên nén bao phim - Perindopril arginin 10mg; Indapamid (dưới dạng Indapamid hemihydrat) 2,5mg