Danh sách

Fudnostra 10 mg

0
Fudnostra 10 mg - SĐK VD-14363-11 - Thuốc khác. Fudnostra 10 mg Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 10 viên nén dài bao phim. Chai 30 viên, 60 viên 100 viên, 200 viên, 500 viên nén dài bao phim - Perindopril arginine 10 mg