Danh sách

Thuốc Coveram 5mg/10mg - SĐK VN-18634-15

Coveram 5mg/10mg

0
Coveram 5mg/10mg - SĐK VN-18634-15 - Thuốc tim mạch. Coveram 5mg/10mg Viên nén - Perindopril arginine 10mg; (tương đương 3,395mg perindopril); Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besylat) 10mg