Danh sách

Prenewel 4mg/1,25mg Tablets

0
Prenewel 4mg/1,25mg Tablets - SĐK VN-21713-19 - Thuốc tim mạch. Prenewel 4mg/1,25mg Tablets Viên nén - Perindopril (dưới dạng Perindopril tert-butylamin 4mg) 3,34 mg, Indapamide 1,25 mg