Danh sách

SaViDopril Plus

0
SaViDopril Plus - SĐK VD-10396-10 - Thuốc khác. SaViDopril Plus - Perindopril erbumine 4mg, indapamid hemihydrat 1,25mg

Dopril Plus SaVi

0
Dopril Plus SaVi - SĐK VD-14390-11 - Thuốc khác. Dopril Plus SaVi Hộp 3 vỉ x 10 viên nén hình oval bao phim - Perindopril erbumine 4mg, indapamid hemihydrat 1,25mg